دارایی پارچه‌‌ای ابریشمی‌‌‌است با نقوش درهم هندسی که در یزد بافته می‌‌‌شود. علت انتخاب این نام بدین جهت است که قواره‌‌هایی از این پارچه را به همراه ترمه‌، هنگام تهیه جهیزیه به عنوان دارایی عروس به او هدیه می‌‌‌دادند. رشته‌‌های الیاف به صورت گره بسته شده و درون خم رنگ فروبرده می‌‌‌شود‌، بعد از رنگرزی با رنگ‌‌‌های متفاوت‌، الیاف باز شده و روی دستگاه دارایی بافی بسته می‌‌‌شود و با عبور پودها‌، نقوش هندسی بارنگ‌‌‌های درهم پدید می‌‌‌آید. از پارچه‌‌های دارایی برای رویه لحاف‌، روتختی‌، رومیزی‌، پرده‌‌ای و … استفاده می‌‌‌شود. دارایی دارای طرح‌‌‌های تک گل‌، چهارگل‌، چهارخانه و در اندازه‌‌های خاص است.