هنر سفالگری در استان یزد به ویژه شهر میبد با طرح های ویژه از حال و هوای کویر نشآت گرفته است.
میبد مرکز مهم سفال وسرامیک استان یزد است که با استفاده از منابع گل رس و با برخورداری از قرنها تجربه و کاآزمودگی تولید این ظروف رواج دارد.

نمایش یک نتیجه