رومیزی های ترمه در سایز های زیر موجود است:
سه تکه:موارد استفاده ان برای میز جلو مبل و عسلی های ان است.
مربع :موارد استفاده ان برای میزهای گرد همانند میز خاطره و میز لوزی و میز های مربع است
رانر:موارد استفاده ان برای روی میز نهار خوری و روی اپن است.

نمایش یک نتیجه